Boekhouder Leeuwarden

Regels voor afschrijving

Reserveren voor belasting

Dit zijn de regels voor het afschrijven van bedrijfsmiddelen:

Wanneer je grote uitgaven doet voor je bedrijf is dit niet automatisch een post die in aanmerking komt voor afschrijving.

De regel is dat het een aanschaf betreft voor een product voor meer dan 450 euro die langere tijd meegaat.  Zijn de kosten lager of is het een uitgave voor een dienst dan kun je dit niet afschrijven en boek je het rechtstreeks als kosten.  

 

Inclusief bijkomende kosten

Wanneer je bijvoorbeeld een machine van 10.000 euro aanschaft voor je bedrijf en deze wordt bezorgd en geïnstalleer door een andere partij voor 1.500 euro. Dan mag je de machine opnemen voor een totaalbedrag van 11.500 euro.

 

Verwerking in de boekhouding

Bij aanschaf boek je dit op de balans (debet) onder hardware / inventaris / gebouwen / etc. 

De afschrijving boek je per jaar / kwartaal / maand als afschrijvingskosten (V&W). De afschrijving gaat ten laste van de bezitting op de balans, waardoor deze steeds minder waarde op de balans vertegenwoordigd. 

 

Bijvoorbeeld:

Afschrijvingskosten hardware    500

Aan Hardware                                           500

 

Afschrijvingstermijn

Standaard is de afschrijftermijn 5 jaar (60 maanden). Voor sommige artikelen is echter duidelijk dat deze minder lang of juist veel langer meegaan - zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon (meestal 2 jaar) of een gebouw (10 jaar) - deze mogen sneller worden afgeschreven.

 

Uitzonderingen 

Voor grotere bedrijven geldt vaak dat het bedrag van 450 euro te laag is om dit bij te houden in de administratie, deze kunnen hiervoor andere bedragen hanteren.