Boekhouder Leeuwarden

Benodigde buffer

Reserveren voor belasting
gallery/broken-piggy-bank

Zoals we allemaal wel weten brengt ondernemen risico’s met zich mee. Wat ik als boekhouder echter veel zie is dat er geen rekening wordt gehouden met de impact die deze risico’s kunnen hebben.

 

Een van de grootste risico’s is zekerheid van inkomen. Door diverse oorzaken kan je inkomen als ondernemer zomaar ineens minder worden of zelfs geheel wegvallen. De meest voorkomende oorzaken waar je niet direct invloed op hebt zijn bijvoorbeeld:

  1. Betalingsproblemen, faillissement of vertrek van een van jouw klanten.

  2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van jezelf of een direct familielid.

  3. Belastingheffingen – zie hiervoor het artikel reserveren voor belastingen       

Specifiek voor de eerste 2 risico’s zou je in het kader van goed ondernemerschap en het beheersen van financiële risico’s als ondernemer een financiële buffer moeten hebben van minimaal 3 maanden.

 

Hoe groot de financiële buffer voor jouw onderneming moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren, nl:

    1. De vaste kosten van jouw onderneming per maand 

        Wanneer er geen (of minder) geld binnenkomt in jouw onderneming zullen een aantal kosten gewoon doorlopen en betaald

        moeten worden, zoals bijvoorbeeld de huur van je pand.

    2. Jouw minimaal maandinkomen

        Afhankelijk van jouw woon- en gezinssituatie zal er iedere maand een minimum aan inkomsten moeten zijn om de kosten van

        jouw huishouden te kunnen betalen.

    3. De maximale impact van het inkomensverlies

          a) Wanneer een groot deel van jouw bedrijfsomzet komt uit een beperkt deel van jouw opdrachtgevers, zal je voor de bepaling

              van jouw buffer rekening moeten houden met het wegvallen van de inkomsten van jouw grootste opdrachtgever.

          b) Het wegvallen van een opdrachtgever biedt ook kansen voor het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers, belangrijk voor de

              bepaling van jouw buffer is de tijd die nodig is om vervangende inkomsten te genereren. 

          c) Wanneer jouw onderneming sterk afhankelijk is van jouw fysieke aanwezigheid of inspanning, heeft ziekte direct impact op

              jouw inkomsten. Voor sommige ondernemers is het mogelijk om een tijdelijke vervanger in te zetten, zodat de inkomsten

              niet wegvallen. De kosten van vervanging zouden dan in je buffer meegerekend moeten worden. Wanneer je geen vervanger

              kunt sturen moet je rekening houden met de impact van jouw afwezigheid. Voor sommige ondernemers valt de

              onderneming dan volledig stil (metselaar, kapper) voor andere ondernemers ontstaat dit probleem pas na enige tijd

             (boekhouder).

         d) Naast de directe impact van ziekte (hiervoor met je 2 maanden in je buffer rekenen) kan er ook een indirect gevolg ontstaan

             uit jouw afwezigheid bij ziekte, namelijk dat jouw klanten – tijdelijk of permanent – een andere leverancier zoeken. De

             benodigde tijd voor het weer aanvullen van dit verlies van inkomen zal je mee moeten nemen in de berekening van jouw

             buffer.

 

 

 

Op basis van de bovenstaande analyse ontstaat er een complexe berekening. Het voorbeeld hiernaast kun je gebruiken voor het berekenen van de voor jouw onderneming benodigde standaard financiële buffer. Uiteraard help ik je graag verder wanneer je ondersteuning of advies wilt voor het bepalen van de voor jouw onderneming benodigde buffer.

Een van de grootste risico’s is zekerheid van inkomen. Door diverse oorzaken kan je inkomen als ondernemer zomaar ineens minder worden of zelfs geheel wegvallen. De meest voorkomende oorzaken waar je niet direct invloed op hebt zijn bijvoorbeeld:

  1. Betalingsproblemen, faillissement of vertrek van een van jouw klanten.

  2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van jezelf of een direct familielid.

  3. Belastingheffingen – zie hiervoor het artikel reserveren voor belastingen       

Specifiek voor de eerste 2 risico’s zou je in het kader van goed ondernemerschap en het beheersen van financiële risico’s als ondernemer een financiële buffer moeten hebben van minimaal 3 maanden.

 

Hoe groot de financiële buffer voor jouw onderneming moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren, nl:

    1. De vaste kosten van jouw onderneming per maand 

        Wanneer er geen (of minder) geld binnenkomt in jouw onderneming zullen een aantal kosten gewoon doorlopen en

        betaald moeten worden, zoals bijvoorbeeld de huur van je pand.

    2. Jouw minimaal maandinkomen

        Afhankelijk van jouw woon- en gezinssituatie zal er iedere maand een minimum aan inkomsten moeten zijn om de

       kosten van jouw huishouden te kunnen betalen.

    3. De maximale impact van het inkomensverlies

          a) Wanneer een groot deel van jouw bedrijfsomzet komt uit een beperkt deel van jouw opdrachtgevers, zal je voor de

              bepaling van jouw buffer rekening moeten houden met het wegvallen van de inkomsten van jouw grootste

              opdrachtgever.

          b) Het wegvallen van een opdrachtgever biedt ook kansen voor het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers,

               belangrijk voor de bepaling van jouw buffer is de tijd die nodig is om vervangende inkomsten te genereren. 

          c) Wanneer jouw onderneming sterk afhankelijk is van jouw fysieke aanwezigheid of inspanning, heeft ziekte direct

              impact op jouw inkomsten. Voor sommige ondernemers is het mogelijk om een tijdelijke vervanger in te zetten,

              zodat de inkomsten niet wegvallen. De kosten van vervanging zouden dan in je buffer meegerekend moeten

              worden. Wanneer je geen vervanger kunt sturen moet je rekening houden met de impact van jouw afwezigheid.

             Voor sommige ondernemers valt de onderneming dan volledig stil (metselaar, kapper) voor andere ondernemers

             ontstaat dit probleem pas na enige tijd (boekhouder).

         d) Naast de directe impact van ziekte (hiervoor met je 2 maanden in je buffer rekenen) kan er ook een indirect gevolg

             ontstaan uit jouw afwezigheid bij ziekte, namelijk dat jouw klanten – tijdelijk of permanent – een andere leverancier

             zoeken. De benodigde tijd voor het weer aanvullen van dit verlies van inkomen zal je mee moeten nemen in de 

             berekening van jouw buffer. 

 

Een van de grootste risico’s is zekerheid van inkomen. Door diverse oorzaken kan je inkomen als ondernemer zomaar ineens minder worden of zelfs geheel wegvallen. De meest voorkomende oorzaken waar je niet direct invloed op hebt zijn bijvoorbeeld:

  1. Betalingsproblemen, faillissement of vertrek van een van jouw klanten.

  2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van jezelf of een direct familielid.

  3. Belastingheffingen – zie hiervoor het artikel reserveren voor belastingen       

Specifiek voor de eerste 2 risico’s zou je in het kader van goed ondernemerschap en het beheersen van financiële risico’s als ondernemer een financiële buffer moeten hebben van minimaal 3 maanden.

 

Hoe groot de financiële buffer voor jouw onderneming moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren, nl:

    1. De vaste kosten van jouw onderneming per maand 

        Wanneer er geen (of minder) geld binnenkomt in jouw

        onderneming zullen een aantal kosten gewoon doorlopen en

        betaald moeten worden, zoals bijvoorbeeld de huur van je

        pand.

    2. Jouw minimaal maandinkomen

        Afhankelijk van jouw woon- en gezinssituatie zal er iedere

        maand een minimum aan inkomsten moeten zijn om de

        kosten van  jouw huishouden te kunnen betalen.

    3. De maximale impact van het inkomensverlies

          a) Wanneer een groot deel van jouw bedrijfsomzet komt uit

              een beperkt deel van jouw opdrachtgevers, zal je voor de

              bepaling van jouw buffer rekening moeten houden met

              het wegvallen van de inkomsten van jouw grootste

              opdrachtgever.

          b) Het wegvallen van een opdrachtgever biedt ook kansen

              voor het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers,

              belangrijk voor de bepaling van jouw buffer is de tijd die

             nodig is om vervangende inkomsten te genereren. 

          c) Wanneer jouw onderneming sterk afhankelijk is van jouw

              fysieke aanwezigheid of inspanning, heeft ziekte direct

             impact op  jouw inkomsten. Voor sommige ondernemers

             is het mogelijk om een tijdelijke vervanger in te zetten,

             zodat de inkomsten niet wegvallen. De kosten van

             vervanging zouden dan in je buffer meegerekend moeten

             worden. Wanneer je geen vervanger kunt sturen moet je

            rekening houden met de impact van jouw afwezigheid.

            Voor sommige ondernemers valt de onderneming dan

            volledig stil (metselaar, kapper) voor andere ondernemers

            ontstaat dit probleem pas na enige tijd (boekhouder).

         d) Naast de directe impact van ziekte (hiervoor met je 2

             maanden in je buffer rekenen) kan er ook een indirect

             gevolg ontstaan uit jouw afwezigheid bij ziekte, namelijk

             dat jouw klanten – tijdelijk of permanent – een andere

             leverancier zoeken. De benodigde tijd voor het weer

             aanvullen van dit verlies van inkomen zal je mee moeten

             nemen in de berekening van jouw buffer.

 

 

gallery/standaard buffer