Boekhouder Leeuwarden

Betekenis Codes Belastingdienst

Reserveren voor belasting

Code      Soort aanslag

A             Loonheffing naheffing

B             Omzetbelasting

F              Omzetbelasting naheffing

H             Inkomstenbelasting

J              Loonheffing teruggaaf

K             Vermogensrendementsheffing

L              Loonheffing

M            Motorrijtuigenbelasting

O             Omzetbelasting teruggaaf

S              Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)

T              Toeslagen (eindigend op 1 = kinderopvang, 2 = huur, 3 = zorg, 4 = kindgebonden budget)

V             Vennootschapsbelasting

W            Zorgverzekeringswet (ZVW)

Y              Motorrijtuigenbelasting naheffing

Z              Overige

 

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. De cijfers daarna zijn een nadere aanduiding van de aanslag. Meestal duidt dit de maand aan waar de aanslag betrekking op heeft. Verder geldt:

 

0 t/m 5 = 1e t/m 5e voorlopige aanslag
6 = definitieve aanslag
7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag

21 = 1e kwartaal
24 = 2e kwartaal
27 = 3e kwartaal
30 = 4e kwartaal
400 = heel jaar
500 = heel jaar

 

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes even informatie over het soort aanslag en de periode waarop deze betrekking heeft.

Het onderstaande overzicht kan je helpen om duidelijk te krijgen waar deze codes betrekking op hebben. De code begint meestal met het BSN/sofinummer/fiscaal nummer. Daarna wordt de soort aanslag uitgedrukt als een letter. Hieronder vind je een overzicht wat deze letters betekenen en wat de cijfers erachter betekenen.

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

 

0000.00.000.H.86 - Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018
0000.00.000.B.01.8040 - Omzetbelasting april 2018