Boekhouder Leeuwarden

Kleine ondernemersregeling

Reserveren voor belasting

KOR - Wanneer je als ondernemer op jaarbasis weinig BTW betaald

Wanneer je als ondernemer per jaar minder dan 1883 euro BTW hoeft te betalen dan kun je gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR), mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. 

 

Voldoe je aan de voorwaarden dan kun je afhankelijk van het bedrag dat je op jaarbasis moet betalen minder of helemaal geen BTW hoeven te betalen.

 

Voorwaarden kleineondernemersregeling:

  • U hebt een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma. Andere ondernemingsvormen hebben geen recht op de kleineondernemersregeling.

  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.

  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

 BTW bedrag                   Bedrag vermindering               

 € 1.883 of meer              Geen vermindering

 € 1.345 - € 1.883             2,5 x (€ 1.883 – te betalen btw)

 € 0 - € 1.345                    Het volledige BTW bedrag.