Boekhouder Leeuwarden

Zelf de Boekhouding doen

Reserveren voor belasting

Ondernemen zonder boekhouder - dit is niet voor iedere ondernemer weggelegd, maar is zeker mogelijk wanneer u zelf voldoende kennis heeft van boekhouden en de belastingregels. 

Het aantal ZZP-ers in Nederland groeit hard, maar niet iedere ondernemer heeft ook een boekhouder.

Vooral startende ondernemers of ondernemingen met een kleine omzet kiezen ervoor om geen boekhouder te nemen, omdat de kosten te hoog zijn in relatie tot de winst.

 

Wanneer de benodigde kennis van boekhouden en belastingregels ontbreekt loop je als ondernemer risico op naheffingen en boetes bij een controle van de belastingdienst.  Een eenmalige controle van de administratie op een aantal belangrijke punten, door een erkend controller, is dan een goed alternatief. 

 

Wanneer je de risico's van zelf boekhouden wilt beperken is een controle op de boekhoudhouding een goed alternatief. 

 

Tijdens de controle wordt voor één boekjaar de boekhouding gecontroleerd op fouten, ontbrekende stukken en gemiste voordelen.

 

Als resultaat wordt een controlerapport opgesteld waarmee u zelf de boekhouding kunt herstellen en aanvullen.

Vaak brengt deze controle een aantal bevindingen aan het licht die op alle boekjaren in de boekhouding betrekking hebben.

 

De controle van jouw boekhouding kost 149 euro per boekjaar. 

 

 

 

Met het controleverslag van jouw boekhouding kun je direct aan de slag om jouw boekhouding op orde te maken.