Meteen naar de inhoud

Betekenis betalingskenmerk codes Belastingdienst

  • door
Belasting zakelijk

Wat betekenen de codes van een betalingskenmerk van belastingaanslagen?

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes (betalingskenmerk) te vinden. Deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode waarop deze betrekking heeft.

betekenis betalingskenmerk codes belastingdienstHet onderstaande overzicht kan je helpen om duidelijk te krijgen waar het betalingskenmerk betrekking op heeft. Het betalingskenmerk begint meestal met het BSN/sofinummer/fiscaal nummer. Daarna wordt de soort aanslag uitgedrukt als een letter.

Op de website van de Belastingdienst is de betekenis van deze codes niet te vinden. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt met alle mogelijke codes die gebruikt worden in het betalingskenmerk. Dit kan erg handig zijn wanneer je bijvoorbeeld een overzicht ontvangt van nog openstaande aanslagen. Je kunt met het overzicht hieronder het betalingskenmerk geheel herleiden. Dit doe je door de betekenis van deze letters en de cijfers erachter door het onderstaande overzicht heen te halen.

Code   Soort aanslag

A       Loonheffing naheffing
B       Omzetbelasting
F       Omzetbelasting naheffing
H       Inkomstenbelasting
J        Loonheffing teruggaaf
K       Vermogensrendementsheffing
L        Loonheffing
M       Motorrijtuigenbelasting
O       Omzetbelasting teruggaaf
S       Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)
T       Toeslagen (eindigend op 1 = kinderopvang, 2 = huur, 3 = zorg, 4 = kindgebonden budget)
V       Vennootschapsbelasting
W      Zorgverzekeringswet (ZVW)
Y       Motorrijtuigenbelasting naheffing
Z       Overige

Na de letter vindt je het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. De cijfers daarna zijn een nadere aanduiding van jouw aanslag. Meestal geeft dit de maand of periode aan waar de aanslag betrekking op heeft. Verder geldt:

0 t/m 5 = 1e t/m 5e voorlopige aanslag
6 = definitieve aanslag
7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag

21 = 1e kwartaal
24 = 2e kwartaal
27 = 3e kwartaal
30 = 4e kwartaal
400 = heel jaar
500 = heel jaar

Voorbeeld codes van betalingskenmerk belastingdienst

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.86 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018
0000.00.000.B.01.8040 – Omzetbelasting april 2018

Op Belastingkenmerk converteren vind je een handige tool voor het vertalen van het betalingskenmerk van de Belastingdienst naar het aanslagnummer, belastingsoort en periode.