Betekenis Codes Belastingdienst

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode waarop deze betrekking heeft.

Het onderstaande overzicht kan je helpen om duidelijk te krijgen waar deze codes betrekking op hebben. De code begint meestal met het BSN/sofinummer/fiscaal nummer. Daarna wordt de soort aanslag uitgedrukt als een letter.

Hieronder vind je een overzicht van de betekenis van deze letters en de cijfers erachter.

Code   Soort aanslag

A       Loonheffing naheffing
B       Omzetbelasting
F       Omzetbelasting naheffing
H       Inkomstenbelasting
J        Loonheffing teruggaaf
K       Vermogensrendementsheffing
L        Loonheffing
M       Motorrijtuigenbelasting
O       Omzetbelasting teruggaaf
S       Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)
T       Toeslagen (eindigend op 1 = kinderopvang, 2 = huur, 3 = zorg, 4 = kindgebonden budget)
V       Vennootschapsbelasting
W      Zorgverzekeringswet (ZVW)
Y       Motorrijtuigenbelasting naheffing
Z       Overige

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. De cijfers daarna zijn een nadere aanduiding van de aanslag. Meestal geeft dit de maand aan waar de aanslag betrekking op heeft. Verder geldt:

0 t/m 5 = 1e t/m 5e voorlopige aanslag
6 = definitieve aanslag
7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag

21 = 1e kwartaal
24 = 2e kwartaal
27 = 3e kwartaal
30 = 4e kwartaal
400 = heel jaar
500 = heel jaar

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.86 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018
0000.00.000.B.01.8040 – Omzetbelasting april 2018