Ga naar de inhoud

Gezonde financiële buffer voor ondernemingen

  • door
Boekhouder Administratiekantoor Leeuwarden

Een gezonde financiële buffer

Ondernemen brengt altijd een zeker risico met zich mee, dit maakt ondernemen soms uitdagend.  Wat wij als boekhouder echter zien is dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de impact van deze risico’s. Een van de grootste risico’s voor ondernemingen is zekerheid van inkomen. Door diverse oorzaken kan je inkomen als ondernemer zomaar ineens minder worden of zelfs geheel wegvallen. Een gezonde financiële buffer kan je onderneming deels beschermen tegen dit risico. 

Wat zijn de meest voorkomende financiële ondernemersrisico’s?financiële buffer

  1. Betalingsproblemen, faillissement of vertrek van een van jouw klanten.
  2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van jezelf of een direct familielid.
  3. Belastingheffingen – zie hiervoor het artikel reserveren voor belastingen       

Specifiek voor de eerste 2 risico’s zou je een financiële buffer moeten hebben van minimaal 3 maanden.

Hoe groot moet een financiële buffer zijn?

Hoe groot de financiële buffer voor jouw onderneming moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren:

De vaste kosten van jouw onderneming per maand

Wanneer er geen (of minder) geld binnenkomt in jouw onderneming zullen een aantal kosten gewoon doorlopen en betaald  moeten worden. Hieronder valt bijvoorbeeld de huur van je pand, jouw leaseauto of andere vaste contracten die je hebt afgesloten.

Jouw minimaal maandinkomen

Afhankelijk van jouw woon- en gezinssituatie zal er iedere maand een minimum aan inkomsten moeten zijn. Met dit inkomen zullen de kosten van jouw huishouden (deels) betaald moeten worden. 

De maximale impact van het inkomensverlies

Komt een groot deel van jouw bedrijfsomzet uit een beperkt deel van jouw opdrachtgevers? In dat geval is het voor de bepaling van jouw buffer belangrijk om rekening te houden met het wegvallen van de inkomsten van jouw grootste opdrachtgever. 

Het wegvallen van een opdrachtgever biedt ook kansen voor het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers. Belangrijk voor de bepaling van jouw buffer is de tijd die nodig is om vervangende inkomsten te genereren. Hou er ook rekening mee dat het op dit moment misschien lijkt alsof er gemakkelijk een nieuwe opdrachtgever gevonden kan worden. Met name veranderingen in de markt waarin jij werkzaam bent kunnen de oorzaak zijn voor het wegvallen van een opdrachtgever. 

De afhankelijkheid van jouw aanwezigheid

Wanneer jouw onderneming sterk afhankelijk is van jouw fysieke aanwezigheid of inspanning, heeft ziekte direct impact op jouw inkomsten. Voor sommige ondernemers is het mogelijk om een tijdelijke vervanger in te zetten, zodat de inkomsten niet wegvallen. De kosten van vervanging zouden dan in je buffer meegerekend moeten worden. Wanneer je geen vervanger kunt sturen moet je rekening houden met de impact van jouw afwezigheid. Voor sommige ondernemers valt de onderneming dan volledig stil (metselaar, kapper). Voor andere ondernemers ontstaat dit probleem pas na enige tijd (boekhouder).

Bijkomende impact van ziekte

Naast de directe impact van ziekte (hiervoor met met je 2 maanden in je buffer rekenen) kan er ook een indirect gevolg ontstaan uit jouw afwezigheid bij ziekte. Namelijk dat jouw klanten – tijdelijk of permanent – een andere leverancier zoeken. De benodigde tijd voor het weer aanvullen van dit verlies van inkomen zal je mee moeten nemen in de berekening van jouw buffer.

Uiteraard helpen wij je graag verder met ondersteuning of advies voor het bepalen en opbouwen van jouw benodigde buffer.