Retentierecht boekhouder

  • door
retentierecht boekhouder

Mijn boekhouder beroept zich op zijn retentierecht

In de praktijk zien wij het regelmatig voorkomen dat een boekhouder of accountant zich beroept op zijn retentierecht. Hiermee weigert de boekhouder om jouw administratie over te dragen of terug te geven. Een boekhouder mag zich beroepen op het retentierecht wanneer er nog een rekening openstaat. Vaak komt dit voor bij ondernemers met schulden, maar ook wanneer de relatie met de boekhouder verstoord is.

Wat mag vastgehouden worden onder het retentierecht?

retentierecht boekhouderJouw boekhouder mag zijn retentierecht uitoefenen wanneer er nog een factuur openstaat, waarvan de betaaltermijn verstreken is. Of wanneer duidelijk is dat je niet gaat betalen, wanneer je bijvoorbeeld zelf hebt aangegeven de factuur niet te betalen omdat je niet tevreden bent.
Het retentierecht betekend echter niet dat jouw volledige administratie kan worden achtergehouden. Een boekhouder heeft alleen het recht om de stukken die hij/zij zelf geproduceerd heeft vast te houden. Zoals de jaarrekening, balans en verlies en winstrekening.
De door jou aangeleverde documenten – zoals jouw bonnetjes of zelf verwerkte administratie – mag de boekhouder niet achterhouden.

Recht op persoonsgegevens

Daarnaast heb je met het recht op bescherming van jouw persoonsgegevens (AVG) het recht op dataportabiliteit, ook wel het ‘recht om gegevens over te dragen’ genoemd.
Als klant kun je dan vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen naar de nieuwe boekhouder. Dit verzoek kan de vorige boekhouder niet weigeren. Dit betreft echter wel alleen jouw persoonsgegevens, niet jouw administratie.

Hoe hanteert Danhof Finance het retentierecht?

Wij vinden de relatie met onze klanten heel belangrijk en doen er alles aan om deze relatie goed te houden. Mocht het echter nodig zijn dan geven wij onze klanten alle vrijheid om over te stappen naar een andere boekhouder.
Uiteraard willen wij graag betaald worden voor onze dienstverlening. Wanneer er sprake is van betalingsproblemen of een klacht dan gaan wij graag met onze klanten in gesprek om een oplossing te vinden. Indien wij afscheid moeten nemen van elkaar doen we dat op een nette manier. Het ontzeggen van de toegang tot de administratie hoort hier wat ons betreft niet bij.

Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek, wanneer u meer wilt weten over onze manier van werken.