Ga naar de inhoud

Schijnzelfstandigheid en wet DBA

  • door
Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid en het verkapte dienstverband

SchijnzelfstandigheidIn Nederland is er de afgelopen jaren veel discussie geweest over schijnzelfstandigheid en het verkapte dienstverband. Deze termen verwijzen naar situaties waarin zelfstandige ondernemers eigenlijk als werknemers worden behandeld, maar zich voordoen als zzp’ers. Een belangrijke reden hiervoor is dat werkgevers op deze manier proberen om kosten te besparen, zoals het betalen van sociale premies en arbeidsvoorwaarden.

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, heeft de overheid de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) ingevoerd. Deze wet heeft tot doel om duidelijkheid te scheppen over de aard van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Het legt vast wanneer er sprake is van een verkapt dienstverband en welke criteria daarbij gelden. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan de Belastingdienst een verkapt dienstverband constateren en zowel de opdrachtgever als de zzp’er aansprakelijk stellen voor sociale premies en loonbelasting.

De wet DBA

Volgens de Wet DBA moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om als zelfstandige te worden beschouwd. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van vrijheid in het bepalen van de werkzaamheden, het zelf kunnen indelen van werktijden en het dragen van ondernemersrisico. Om de uitvoering van de Wet DBA duidelijker te maken is hieraan een nog belangrijker criterium toegevoegd. De aard van de werkzaamheden in verhouding tot de kern werkzaamheden van de organisatie waaraan deze diensten geleverd worden is in beginsel bepalend voor de beoordeling. Wanneer je bijvoorbeeld ZZP-boekhoudwerkzaamheden verricht voor een accountantskantoor ben je volgens de belastingdienst eigenlijk een medewerker. Hierbij maakt het niet uit hoe zelfstandig je jouw werkzaamheden uitvoert en of je dit bijvoorbeeld ’s avonds vanuit huis op je eigen computer doet.

Het is belangrijk dat zowel opdrachtgevers als zzp’ers zich bewust zijn van de regels omtrent schijnzelfstandigheid. Het naleven van de Wet DBA kan mogelijke juridische problemen voorkomen. Opdrachtgevers moeten ervoor zorgen dat er daadwerkelijk sprake is van zelfstandigheid bij hun zzp’ers, terwijl zzp’ers zich goed moeten informeren over hun rechten en plichten als ondernemer.

Kortom, schijnzelfstandigheid en het verkapte dienstverband zijn problematische situaties waarbij zelfstandige ondernemers eigenlijk als werknemers worden behandeld.

Einde Moratorium op handhaving wet DBA

Sinds de invoering van de wet DBA in 2016 zijn er veel kritische geluiden geweest. Zowel opdrachtgevers als zelfstandigen ervaren onzekerheid en administratieve lasten door de complexiteit van de wet. Dit heeft geleid tot discussies en onduidelijkheid over wie wel of niet als zelfstandige mag werken.

Om deze problematiek aan te pakken, heeft het kabinet besloten tot een moratorium op de handhaving van de wet DBA. Dit betekent dat tot nader order geen boetes of naheffingen worden opgelegd bij schijnzelfstandigheid. Het moratorium geeft partijen in de arbeidsmarkt de ruimte om tot nieuwe regelgeving te komen die meer duidelijkheid en zekerheid biedt.

Het moratorium op handhaving van de wet DBA is een belangrijke stap in het creëren van een beter speelveld voor alle betrokken partijen. Het stelt zelfstandigen en opdrachtgevers in staat om hun samenwerking voort te zetten zonder angst voor sancties. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving die recht doet aan de behoeften en belangen van alle partijen.

Met de aanscherping van de definities voor het bepalen van schijnzelfstandigheid zal naar verwachting in 2025 een einde komen aan het moratorium.

Wat kun je doen om een verkapt dienstverband te voorkomen?

Mochten jouw werkzaamheden geclassificeerd worden als een verkapt dienstverband, dan kun je niet langer ZZP-er blijven. Dit veroorzaakt namelijk zowel voor jou als voor jouw opdrachtgever een probleem. Jouw opdrachtgever zal dan loonheffingen moeten gaan betalen over jouw inkomsten. Voor jou geldt in dat geval dat je geen recht meer hebt op zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling.

Wanneer je echter jouw onderneming omzet naar een BV dan is het probleem opgelost. Je bent dan als DGA, werknemer bij jouw eigen BV, dus geen ZZP-er meer.

Wij ondersteunen onze klanten met het oprichten van een BV of het omzetten van hun eenmanszaak naar een BV. Neem hiervoor gerust contact met ons op.