Ga naar de inhoud

Turboliquidatie terugdraaien?

  • door
Turboliquidatie

Turboliquidatie terugdraaienVanuit onze schuldhulpwerkzaamheden komt het veel voor dat wij Besloten Vennootschappen opheffen middels een turboliquidatie. Meestal is deze BV al een tijdje niet meer actief als onderneming. Omdat het opheffen van een BV niet zo gemakkelijk is als een eenmanszaak blijft de BV nog bestaan. Na liquidatie blijven de eventuele schulden die in de BV zitten daar staan. Deze schulden zijn na liquidatie oninbaar geworden omdat de rechtspersoon niet meer bestaat.

De ondernemingen die vanuit de schuldhulp bij ons kantoor komen, om vervolgens opgeheven te worden, hebben vaak langlopende schulden. Hoewel het voor de schuldeisers vervelend is dat de vordering niet meer betaald gaat worden is het vaak ook geen verrassing. Voor alle betrokken partijen geeft het in ieder geval een stuk duidelijkheid.

Mogelijkheden voor het terugdraaien van een turboliquidatie

Voor de schuldeisers die zich niet willen berusten in een turboliquidatie zijn er nog mogelijkheden om de turboliquidatie te laten terugdraaien. Dit kan via het heropenen van de vennootschap of de aanvraag van een faillissement. Deze 2 opties kunnen echter alleen wanneer er feiten en omstandigheden aangetoond kunnen worden waaruit blijkt dat er toch bezittingen of vorderingen in de vennootschap aanwezig waren.

Een derde mogelijkheid die de schuldeisers hebben is het persoonlijk aansprakelijk stellen van de bestuurder(s) op grond van onrechtmatige daad. Hierbij moet de schuldeiser kunnen aantonen dat het bestuur van de vennootschap onrechtmatig gehandeld heeft tegenover de schuldeiser. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer andere schuldeisers voorrang hebben gekregen bij betalingen.

Onze aanpak voor turboliquidaties

Vanuit onze schuldhulp werkzaamheden proberen wij een definitieve oplossing te vinden voor de schulden van onze klanten. Een turboliquidatie wordt door ons daarom alleen uitgevoerd voor een BV waarin geen bezittingen en vorderingen meer aanwezig zijn. Vanaf 15 november 2023 zal de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking treden. Deze wet vereist onder andere dat er een aantal extra stukken worden gedeponeerd bij de KvK. Deze aanvullende stukken moeten duidelijkheid geven over de reden van liquidatie en de financiële positie van de onderneming.  Zoals je in bovenstaande tekst kunt lezen heeft een turboliquidatie op deze manier een veel grotere kans van slagen.

Heeft u hulp nodig bij het oplossen van de schulden van uw onderneming neem dan contact op met Danhof Finance. Wij helpen u graag verder met advies en schuldbemiddeling.