Ga naar de inhoud

Wanneer is een BV oprichten interessant?

  • door
Wanneer een BV oprichten interessant

Wanneer een BV oprichten interessantAls zzp-ondernemer wordt na het versturen van de inkomstenbelasting vaak pijnlijk duidelijk hoeveel belasting je moet betalen. Want wanneer je in loondienst werkt merk je hier weinig van, omdat dit door je werkgever wordt afgedragen. Een van de veel gestelde vragen van ondernemers is dan ook: Wanneer is een BV oprichten interessant voor mij?

Voordelen van een BV

De reden waarom de meeste ondernemers kiezen voor een besloten vennootschap is vooral het belastingvoordeel. Maar er zijn meer redenen om te kiezen voor een BV, zelfs wanneer dit betekent dat je hierdoor meer belasting betaald.

Belastingvoordeel

Wanneer je eigenaar bent van een BV heb je te maken met meerdere belastingen. Als eenmanszaak heb je alleen te maken met inkomstenbelasting over de behaalde winst in een boekjaar.

Als eigenaar van een BV (DGA) betaal je ook inkomstenbelasting, maar dan over jouw DGA-salaris. De winst die daarna overblijft wordt belast met vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting.

Door de verschillende belastingen voor de BV ten opzichte van de eenmanszaak is het voordeliger om een BV te hebben wanneer de winst van de BV minimaal 150.000 euro is.

Aansprakelijkheid

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon, waardoor deze aansprakelijk gesteld kan worden voor onder andere schulden. Vooral in combinatie met een Holding, ben jij als persoon hierdoor in principe niet privé aansprakelijk. Het kleine voorbehoud wat uit de woorden ‘in principe’ naar voren komt zit hem in jouw handelen als directeur van de onderneming. We spreken hierbij over bestuursaansprakelijkheid, wat kan voorkomen in gevallen zoals wanbeleid of fraude.

In de meeste gevallen ben je dus als persoon niet aansprakelijk voor de schulden van de BV en hoef je daardoor niet noodgedwongen jouw huis te verkopen.

Uitstraling

De letters BV, achter jouw bedrijfsnaam, laat aan jouw klanten en leveranciers zien dat het een serieuze onderneming is. In sommige gevallen heeft een BV als voordeel dat je in aanmerking komt voor opdrachten die niet aan ZZP-ondernemingen worden gegund. Een BV komt over het algemeen over als een betrouwbare onderneming.

Overdraagbaarheid

Het eigendom van een BV is verpakt als aandelen. Hierdoor is het mogelijk om (een deel van) de aandelen te verkopen aan een ander.

Wanneer je bijvoorbeeld met pensioen gaat zou je bijvoorbeeld 90% van de aandelen van jouw BV kunnen verkopen aan jouw opvolger. De overige 10% blijven dan eigendom van jouw Holding. Hierdoor heeft jouw Holding ieder jaar recht op 10% van de winst van de grotendeels overgedragen BV. Het overdragen van de aandelen is door o.a. deelnemingsrijstelling niet belast.

Dezelfde constructie ook mogelijk door een investeerder een percentage van de aandelen van een onderneming te geven in ruil voor bedrijfskapitaal. Hierdoor wordt de investeerder deels eigenaar van de BV en deelt hij mee in de winst, maar hij is niet aansprakelijk voor eventuele toekomstige schulden.

Bescherming eigendommen

Een BV kan als rechtspersoon eigendommen op naam hebben staan, zoals vervoersmiddelen en panden. Dit is voor een eenmanszaak niet mogelijk, want dat staat altijd op jouw eigen naam.  Hierdoor is het gemakkelijker om zakelijk en privé gescheiden te houden, maar ook gemakkelijker om deze eigendommen te beschermen in geval van een faillissement.

Uitgestelde belasting

Over de winst van de BV moet vennootschapsbelasting worden betaald. In 2023 is deze winstbelasting 19%. Van deze winst is jouw salaris al afgetrokken als personeelskosten.

Het vermogen dat overblijft na belasting, kun je in de BV laten zitten om hier bijvoorbeeld investeringen mee te doen. Ook kun je dit geld uit de onderneming halen als dividend. Dividend is vervolgens belast met 26.9% dividendbelasting. Het voordeel is echter dat je de dividendbelasting pas verschuldigd bent wanneer je het geld uit de onderneming haalt.

Even snel rekenend is 19 % Vennootschapsbelasting + 26.9% Dividendbelasting samen een belastingdruk van 45.9%.  Dit is een klein beetje lager dan de 49% belasting die je betaald op het inkomen in de 2e belastingschaal.

Structuur

Bij de Kamer van Koophandel kun je slechts 1 eenmanszaak registreren. In deze onderneming kun je dan wel meerdere activiteiten en handelsnamen onderbrengen, maar het blijft 1 onderneming.

Een BV kan eigenaar zijn van een andere BV. Hierdoor is het mogelijk om verschillende activiteiten in meerdere BV’s onder te brengen, wat voordelen kan hebben voor het beperken van risico’s.

In de meeste gevallen wordt bij de oprichting van een BV meteen ook een Holding opgericht. De Holding is hierbij de eigenaar van de BV en jij als DGA (Directeur Grootaandeelhouder) bent eigenaar van de Holding. De winst die in de BV gemaakt wordt kan hierbij zonder extra belastingheffing worden overgeboekt naar de Holding. Dit heeft als voordeel dat in geval van bijvoorbeeld schulden de BV failliet kan gaan zonder dat de Holding of jij als DGA hiervoor aansprakelijk bent.

Lenen van de BV

Wanneer je een huis gaat aankopen kun je het geld dat aanwezig is in de BV gunstig aan jezelf lenen als hypotheek. Wanneer je dit netjes doet heb je ook recht op hypotheekrenteaftrek. De rente betaal je dan aan jouw BV in plaats van aan de bank, waardoor het jouw geld blijft.

Het is hierbij zelfs mogelijk om een hogere rente aan de BV te vergoeden dan aan een bank, waardoor je meer hypotheekrenteaftrek kunt genieten. Dit kan verantwoord worden door in de leenovereenkomst bijvoorbeeld op te nemen dat het een achtergestelde lening betreft.

De rente die de BV ontvangt hoort bij de winst en is hierdoor wel belast voor de vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

Nadelen van een BV

Wanneer je de bovenstaande voordelen leest zou je misschien denken dat iedere ondernemer beter af is met een BV. Naast de vele voordelen van een BV zijn er echter ook een paar nadelen aan het hebben van een BV. Of zoals je het misschien beter kunt zeggen, financiële voordelen aan het hebben van een eenmanszaak.

Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer met een eenmanszaak heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dit is in 2022 een bedrag van € 6.310. In de komende jaren zal dit echter worden afgebouwd naar slechts € 900. Als startende ondernemer heb je daarnaast extra zelfstandigenaftrek in de vorm van startersaftrek. De startersaftrek is € 2123 en kan slechts 3x worden gebruikt in de 1e 5 jaren van de onderneming.

MKB Winstvrijstelling

Met deze vrijstelling wordt 14% van de winst (na zelfstandigenaftrek) vrijgesteld van belasting. Deze aftrekpost is beperkt tot de 1e schaal van de inkomstenbelasting. In de 2e schaal van de inkomstenbelasting is deze aftrekpost lager.

Publicatieplicht

Als BV ben je verplicht om de jaarcijfers ieder jaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Aangifte vennootschapsbelasting

Een BV moet ieder jaar een aangifte vennootschapsbelasting indienen bij de Belastingdienst.

Aangifte dividendbelasting

Wanneer je vanuit de BV dividend gaat uitkeren aan jezelf dan moet hiervoor een aangifte dividendbelasting worden ingediend bij de Belastingdienst. Een deel van de dividendbelasting moet door de BV betaald worden en het overige deel wordt via de aangifte inkomstenbelasting door de DGA zelf betaald.

Aanvullende kosten boekhouder

Vooropgesteld ….. Je bent niet verplicht om een boekhouder of accountant jouw boekhouding te laten doen wanneer je een kleine BV hebt. Bij een grotere BV met meer personeel, winst en balanswaarde is een accountant echter wel verplicht. Veel ondernemers met een BV kiezen echter wel voor de hulp van een boekhouder omdat met name de extra werkzaamheden voor een BV (Aangifte vennootschapsbelasting, Aangifte dividendbelasting en KvK Deponeringen) als complex worden ervaren.

Kosten loonadministratie

Omdat de DGA een salaris moet ontvangen uit de BV is een loonadministratie onmisbaar.

Wanneer is een BV oprichten interessant voor jouw onderneming?

Iedere onderneming is uniek en dat maakt de keuze voor een BV of ZZP onderneming soms lastig. De keuze verschilt per situatie. Het hangt af van de winst, van je toekomstplannen en van jouw huidige financiële situatie. Ben je na het lezen van dit artikel – net als veel andere ondernemers – benieuwd of een BV voor jouw interessant is? Plan dan een gratis gesprek in onze agenda via onze afspraakmodule.