Wat moet ik doen bij de jaarafsluiting?

  • door
werkzaamheden einde boekjaar

Gegevens doorgeven aan je boekhouder

Aan het einde van het boekjaar zijn er een aantal werkzaamheden te doen als onderdeel van de jaarafsluiting. Het is belangrijk de onderstaande gegevens aan je boekhouder door te geven. Deze gegevens zijn onder andere belangrijk voor de inkomstenbelasting en de berekening van de winst.

Banksaldo einde boekjaar

werkzaamheden einde boekjaar jaarafsluitingHet banksaldo op 31 december is een belangrijk gegeven dat vastgelegd moet worden in de boekhouding. Met het banksaldo kan onder andere worden gecontroleerd of alle banktransacties zijn verwerkt. Wanneer alles correct verwerkt is sluit het banksaldo in de boekhouding namelijk aan bij het banksaldo van de bank.  Daarnaast is het banksaldo onderdeel van de liquide middelen die bij de aangifte inkomstenbelasting moet worden doorgegeven.

Voorraad einde boekjaar

Heb je artikelen in voorraad en is er geen voorraadadministratie dan moet je aan het einde van het jaar de waarde van de voorraad bepalen. Dit doe je door te balansen. Hiermee wordt bedoeld een telling van alle voorraad.

De waarde van de voorraad bereken je tegen de inkoopwaarde van de voorraad. Wanneer gedurende het jaar afwijkende inkoopprijzen gelden heb je twee keuzes. Afhankelijk van het soort artikel en de prijsontwikkeling kun je de gemiddelde waarde van de inkoopprijs hanteren of de actuele inkoopprijs.

Kilometerstand einde boekjaar

Noteer aan het einde van het jaar de kilometerstand van de auto. Het maakt hierbij niet uit of je de auto zakelijk of privé boekt. Deze kilometerstand wordt onder andere gebruikt om het percentage privé / zakelijke kilometers te berekenen. Een gemakkelijke manier om dit te doen is een foto te maken van de kilometerstand.

Oninbare vorderingen

Het einde van het boekjaar is ook een goed moment om kritisch te kijken naar de nog openstaande te ontvangen facturen. Facturen waarvan je (bijna) zeker bent dat deze niet betaald gaan worden kunnen worden afgeboekt als oninbare vorderingen. Van deze facturen moet onder andere de betaaldatum al enige tijd verstreken zijn. Daarnaast moeten invorderingsacties, zoals herinneringen, geen resultaat hebben gehad.

Met het afboeken van oninbare vorderingen kan de BTW van deze facturen weer teruggevraagd worden en zal de winst van je onderneming tevens verlaagd worden.

Werkzaamheden van de boekhouder

Naast het verwerken van deze gegevens in de boekhouding zal jouw boekhouder ook een aantal werkzaamheden doen aan het einde van het boekjaar. Zo zal de boekhouder het boekjaar afsluiten door onder andere het resultaat over te boeken naar het eigen vermogen.  Indien nodig wordt er een suppletie voor de omzetbelasting ingediend en/of een jaarverslag gemaakt.

Heb jij hulp nodig bij het afsluiten van het boekjaar – Danhof Finance helpt jou graag.